Chính sách thanh toán

Website sagotek.vn không hỗ trợ hình thức thanh toán trực tuyến, theo đó quý khách hàng có thể thực hiện thanh toán theo các thông tin sau:

Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

+ Thông tin tài khoản như sau:

****************************************

Tài khoản ngân hàng (VND)

Tên TK: Công Ty TNHH Công Nghiệp Sagotek

Số TK: 88898798

Ngân hàng Á Châu – PGD Gò Mây, TP. HCM