Máy làm lạnh nước giải nhiệt gió

About Powell’s Sweet Shoppe Everyone has an extremely vivid and pleasant memory of where they went as a child to get their favorite candy – whether it was the corner store or their Grandma’s candy dish. Powell’s Sweet Shoppe are a nostalgic re-creation of that classic and bygone era. On the surface we sell ice [...]

Hiệu quả, bền vững và linh hoạt ở mức 55-200 TR (195-700 kW) Máy làm lạnh nước giải nhiệt gió YORK® loại YLAA cho phép bạn giảm chi phí điện năng trong khi đó lại thân thiện với môi trường hơn. Cho dù nhu cầu làm mát của bạn là giải nhiệt cho thiết bị [...]

Máy làm lạnh nước biến tần giải nhiệt gió

KIỂU TRỤC VÍT BIẾN TẦN GIẢI NHIỆT GIÓ YCIV Với hoạt động yên tĩnh ở công suất 150-400 TR (530-1,406 kW) Tại YORK® by Johnson Controls, chúng tôi sử dụng thiết kế máy nén trục vít hiện đại tốt nhất để mang đến cho bạn dòng máy làm lạnh nước kiểu trục vít biến tần [...]

Thông minh, ổn định và yên tỉnh với công suất 150-500 TR (525-1.750kW) Trang bị điều khiển biến tần để khai thác năng lượng tối ưu, để giảm chi phí năng lượng hàng năm của bạn xuống một nửa với máy làm lạnh nước kiểu trục vít biến tần làm mát bằng gió YVAA của [...]

Hiệu quả, đơn giản và đáng tin cậy với công suất 115-380 TR (400-1.340 kW) Máy làm lạnh nước kiểu trục vít làm mát bằng gió YVFA mang lại chi phí vận hành thấp nhất có thể bằng cách kết hợp công nghệ đổi mới của chúng tôi trong một thiết kế hoàn chỉnh đơn [...]

Máy làm lạnh nước giải nhiệt nước

Các mẫu có sẵn dao động từ 50-200 TR (175-630 kW) Chúng tôi đã phát triển Máy làm lạnh kiểu xoắn ốc làm mát bằng nước YCWL để mang lại hiệu quả cao trong khi vẫn giúp bạn ở trong môi trường thân thiện. Ngày nay, những lo ngại về chi phí điện và biến [...]

Công suất dao động từ 97-321 TR (342 – 1.129 kW) YGWS tiết kiệm chi phí và phù hợp với nhiều cơ sở bao gồm khách sạn, cửa hàng bán lẻ, nhà máy nhỏ và bệnh viện. Hiệu quả tối ưu hóa chi phí cho COP lên tới 5.09. Máy nén được thiết kế điều [...]

Máy làm lạnh nước biến tần giải nhiệt nước

Công suất dao động từ 125-300 TR (440-15555 kW) Chúng tôi đã thiết kế và sản xuất máy làm lạnh trục vít biến tần giải nhiệt bằng nước YVWA để giải quyết bốn yêu cầu chính: hiệu quả, tính linh hoạt của ứng dụng, tính bền vững và độ tin cậy. Để giúp bạn đạt [...]

HOTLINE

ĐĂNG KÝ

MESSENGER