Chính sách đổi trả hàng

Công ty TNHH Công Nghiệp Sagotek thực hiện chính sách đổi trả hàng như sau:
+ Quý khách hàng xem kỹ thông tin chi tiết về các thông số kỹ thuật của sản phẩm trước khi quyết định đặt hàng, không đổi/trả hàng sau khi đã mua và sử dụng hàng hóa.
+ Trong Trường hợp sản phẩm do chúng tôi giao không đúng yêu cầu chất lượng cũng như thông số kỹ thuật đã nêu trong Báo giá hoặc Hợp Đồng trước đó, chúng tôi sẽ tuân thủ theo điều khoản đã nêu trong Hợp Đồng giữa Chúng tôi và Quý Công Ty.