Máy phát điện Cummins (USA)

MÁY PHÁT ĐIỆN AIRMAN (JAPAN)- KIỂU CÔNG NGHIỆP

Thông Số Kỹ Thuật Nhãn hiệu Model SDG13S Xuất xứ tổ máy Nhật Bản Tần số 50 Hz Công suất định mức tại tần số 50Hz 10.5 Kva Công suất định mức tại tần số 60Hz 13 Kva Điện áp định mức 200/400 V Hệ số Cosphi 0.8 Số Pha 3 pha – 4 dây [...]

Thông Số Kỹ Thuật Nhãn hiệu Model SDG45S Xuất xứ tổ máy Nhật Bản Tần số 50 Hz Công suất định mức tại tần số 50Hz 37 Kva Công suất định mức tại tần số 60Hz 45 Kva Điện áp định mức 200/400 V Hệ số Cosphi 0.8 Số Pha 3 pha – 4 dây [...]

Thông Số Kỹ Thuật Nhãn hiệu Model SDG125S Xuất xứ tổ máy Nhật Bản Tần số 50 Hz Công suất định mức tại tần số 50Hz 100 Kva Công suất định mức tại tần số 60Hz 125 Kva Điện áp định mức 200/400 V Hệ số Cosphi 0.8 Số Pha 3 pha – 4 dây [...]

Thông Số Kỹ Thuật Nhãn hiệu Model SDG220S Xuất xứ tổ máy Nhật Bản Tần số 50 Hz Công suất định mức tại tần số 50Hz 200 Kva Công suất định mức tại tần số 60Hz 220 Kva Điện áp định mức 200/400 V Hệ số Cosphi 0.8 Số Pha 3 pha – 4 dây [...]

Thông Số Kỹ Thuật Nhãn hiệu Model SDG300S Xuất xứ tổ máy Nhật Bản Tần số 50 Hz Công suất định mức tại tần số 50Hz 270 Kva Công suất định mức tại tần số 60Hz 300 Kva Điện áp định mức 200/400 V Hệ số Cosphi 0.8 Số Pha 3 pha – 4 dây [...]

Thông Số Kỹ Thuật Nhãn hiệu Model SDG400S Xuất xứ tổ máy Nhật Bản Tần số 50 Hz Công suất định mức tại tần số 50Hz 350 Kva Công suất định mức tại tần số 60Hz 400 Kva Điện áp định mức 200/400 V Hệ số Cosphi 0.8 Số Pha 3 pha – 4 dây [...]

Thông Số Kỹ Thuật Nhãn hiệu Model SDG500S Xuất xứ tổ máy Nhật Bản Tần số 50 Hz Công suất định mức tại tần số 50Hz 450 Kva Công suất định mức tại tần số 60Hz 500 Kva Điện áp định mức 200/400 V Hệ số Cosphi 0.8 Số Pha 3 pha – 4 dây [...]

Thông Số Kỹ Thuật Nhãn hiệu Model SDG610S Xuất xứ tổ máy Nhật Bản Tần số 50 Hz Công suất định mức tại tần số 50Hz 555 Kva Công suất định mức tại tần số 60Hz 610 Kva Điện áp định mức 200/400 V Hệ số Cosphi 0.8 Số Pha 3 pha – 4 dây [...]

MÁY PHÁT ĐIỆN AIRMAN (JAPAN)- KIỂU CÔNG TRƯỜNG

Thông Số Kỹ Thuật Nhãn hiệu Model SDG13S-F Xuất xứ tổ máy Nhật Bản Tần số 50 Hz Công suất định mức tại tần số 50Hz 10.5 Kva Công suất định mức tại tần số 60Hz 13 Kva Điện áp định mức 200/400 V Hệ số Cosphi 0.8 Số Pha 3 pha – 4 dây [...]

Thông Số Kỹ Thuật Nhãn hiệu Model SDG45S Xuất xứ tổ máy Nhật Bản Tần số 50 Hz Công suất định mức tại tần số 50Hz 37 Kva Công suất định mức tại tần số 60Hz 45 Kva Điện áp định mức 200/400 V Hệ số Cosphi 0.8 Số Pha 3 pha – 4 dây [...]

Thông Số Kỹ Thuật Nhãn hiệu Model SDG100S-F Xuất xứ tổ máy Nhật Bản Tần số 50 Hz Công suất định mức tại tần số 50Hz 80 Kva Công suất định mức tại tần số 60Hz 100 Kva Điện áp định mức 200/400 V Hệ số Cosphi 0.8 Số Pha 3 pha – 4 dây [...]

Thông Số Kỹ Thuật Nhãn hiệu Model SDG150S-F Xuất xứ tổ máy Nhật Bản Tần số 50 Hz Công suất định mức tại tần số 50Hz 125 Kva Công suất định mức tại tần số 60Hz 150 Kva Điện áp định mức 200/400 V Hệ số Cosphi 0.8 Số Pha 3 pha – 4 dây [...]

Thông Số Kỹ Thuật Nhãn hiệu Model SDG220S-F Xuất xứ tổ máy Nhật Bản Tần số 50 Hz Công suất định mức tại tần số 50Hz 200 Kva Công suất định mức tại tần số 60Hz 220 Kva Điện áp định mức 200/400 V Hệ số Cosphi 0.8 Số Pha 3 pha – 4 dây [...]

MÁY PHÁT ĐIỆN AIRMAN (JAPAN)- KIỂU CÁCH ÂM

Thông Số Kỹ Thuật Nhãn hiệu Model SDG25AS Xuất xứ tổ máy Nhật Bản Tần số 50 Hz Công suất định mức tại tần số 50Hz 20 Kva Công suất định mức tại tần số 60Hz 25 Kva Điện áp định mức 200/400 V Hệ số Cosphi 0.8 Số Pha 3 pha – 4 dây [...]

Thông Số Kỹ Thuật Nhãn hiệu Model SDG45AS Xuất xứ tổ máy Nhật Bản Tần số 50 Hz Công suất định mức tại tần số 50Hz 37 Kva Công suất định mức tại tần số 60Hz 45 Kva Điện áp định mức 200/400 V Hệ số Cosphi 0.8 Số Pha 3 pha – 4 dây [...]

Thông Số Kỹ Thuật Nhãn hiệu Model SDG60AS Xuất xứ tổ máy Nhật Bản Tần số 50 Hz Công suất định mức tại tần số 50Hz 50 Kva Công suất định mức tại tần số 60Hz 60 Kva Điện áp định mức 200/400 V Hệ số Cosphi 0.8 Số Pha 3 pha – 4 dây [...]

Thông Số Kỹ Thuật Nhãn hiệu Model SDG100AS Xuất xứ tổ máy Nhật Bản Tần số 50 Hz Công suất định mức tại tần số 50Hz 80 Kva Công suất định mức tại tần số 60Hz 100 Kva Điện áp định mức 200/400 V Hệ số Cosphi 0.8 Số Pha 3 pha – 4 dây [...]

Thông Số Kỹ Thuật Nhãn hiệu Model SDG150AS Xuất xứ tổ máy Nhật Bản Tần số 50 Hz Công suất định mức tại tần số 50Hz 125 Kva Công suất định mức tại tần số 60Hz 150 Kva Điện áp định mức 200/400 V Hệ số Cosphi 0.8 Số Pha 3 pha – 4 dây [...]

HOTLINE

ĐĂNG KÝ

MESSENGER